วิธีแก้ connect to printer error เครื่องที่เป็น HOST

1.เข้าไปที่ regedit
2.HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print
3.คลิกขวาสร้างไฟล์ DWORD-32 bit
4.set ค่าเป็น 0
5. เปลี่ยนชื่อเป้น RpcAuthnLevelPrivacyEnabled
6. Restart service printer spooler
ที่มา https://www.facebook.com/groups/thaiadmin/posts/4413047242065266

 14 total views,  4 views today